Slag om Altena
January 26, 2018
0

De Heeren van Altena zijn de eerste die de oproep hebben beantwoord!

 

Als onderdeel van het cultureel aanloopjaar naar de fusie van de drie gemeenten in Altena naar 1 grote gemeente met de gelijknamige naam organiseren de Heeren van Altena mede de Slag om Altena. op 14 en 15 Juli wordt er een middeleeuws weekend gehouden op het terrein aangrenzend aan de oude plek van Slot Altena in Almkerk. Het hele weekend lang kan men zich wanen in de middeleeuwen van Altena. Bezoek de verschillende middeleeuwse kampementen, luister naar muziek uit die tijd en probeer eens het eten. Het grote hoogtepunt is natuurlijk het naspelen van de Slag om Altena, een beleg die 625 jaar geleden plaats vond in 1393.

Het beleg van Altena was onderdeel van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Door trouwbreuk, waaronder het achterhouden van tolgeld, moest Willem VI van Horne, de bouwer van de stadsmuren in Woudrichem, het leen teruggeven aan Albrecht van Beieren, graaf van Holland. Deze gaf hem door aan zijn zoon Willem van Oostervant in 1387. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, een strijd om de macht in Holland, wordt de vermeende minnares van graaf Albrecht, Aleid van Poelgeest, door Hoeken in Den Haag vermoord. Willem wordt mede verantwoordelijkheid gehouden voor de moord en breekt met zijn vader Albrecht. Deze ontneemt hem het recht op bezit in Holland, wat bestond uit het land van Altena bij Woudrichem. Willem vlucht hierop naar slot Altena. Albrecht trok met een leger naar Altena waar hij beleg sloeg op 1 Juli 1393. Na twee weken werd het kasteel op zondag 13 juli 1393 overgegeven en na de aftocht van de bezetting wordt deze in brand gestoken. De overgave was een resultaat van een gezamenlijke bemiddeling door Albrechts zoon Jan van Beieren, een gezantschap van het hertogdom Bourgondië, en de hertogin van Brabant, en enkele Hollandse steden. Willem van Oostervant was hierbij niet aanwezig. Graaf Albrecht verbleef tijdens deze periode op slot Altena. Willem verliest na de onderhandelingen al zijn goederen in Holland. Pas enkele jaren later verzoent hij zich volledig met zijn vader Albrecht van Beieren. Met zijn vrouw Margaretha van Bourgondië krijgt Willem uiteindelijk een dochter; Jacoba van Beieren. Jacoba is een figuur die alom bekend is in Woudrichem en omstreken, en ook een grote rol heeft gespeeld tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zo werd Woudrichem onder andere het politiek middelpunt tijdens de verzoening van Woudrichem. Een vredesverdrag tussen Jacoba van Beieren en haar politieke tegenstander, Jan VI van Beieren werd 13 februari 1419 getekend en is vooral bekend als ‘de Zoen van Woudrichem’.  600 jaar later, in 2019, gaan de drie gemeenten samen tot het oude Altena.

Voor informatie en het laatste nieuws over de Slag om Altena bezoekt u de facebook pagina:

https://www.facebook.com/SlagOmAltena/

 

Wij hopen natuurlijk jullie allemaal te zien op 14 en 15 Juli in Almkerk om de Heeren van Altena te bezoeken en aan te moedigen tijdens de Slag!

 

 

Leave a Reply